Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
telecopy, telecopying
τηλεαντιγράφω, τηλεαντίγραφο
 
 

Μια άλλη λέξη για το γνωστό μας φαξ. Πολύ περιεκτική λέξη και αν πρόσεχαν οι φύλακες, πάντα απόντες, θα μας απάλλασσαν από το «φαξάρω». Τηλεαντίγραφο, Τηλεαντιγράφω, στέλλω τηλεαντίγραφο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS