Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
τηλεπέμβαση, τηλεϊατρική, τηλεστήριξη
teleintervention
 
 

Στην αγγλική ο όρος tele-intervantion πήρε την εξειδικευμένη έννοια της τηλεπέμβασης σε ιατρικά και κυρίως ψυχολογικά στηρικτικά προγράμματα που βασίζονται στην τηλεπικοινωνία είτε τηλεφωνική είτε διαδικτυακή κατ' άτομο ή ομάδα. Στην ελληνική ας αφήσουμε τον όρο τηλεπέμβαση στο γενικό του επίπεδο για οποιαδήποτε από μακριά επέμβαση έστω για έκφραση απόψεων. Για οτιδήποτε άλλο «από μακριά» ας χρησιμοποιούμε το κατάλληλο αντίστοιχο «τηλε-». Τηλεϊατρική, τηλεστήριξη, ψυχολογική τηλεστήριξη κ.α.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS