Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
τερματικό
terminal
 
 

Όρος που, αυστηρά ομιλούντες, αναφέρεται στο πληκτρολόγιο και την οθόνη και άλλες συσκευές εις/εξ που ουσιαστικά επιτρέπουν την επικοινωνία με τον υπολογιστή. Συνήθως όμως ο όρος εμπεριέχει και τον μικροϋπολογιστή ως τερματικό επικοινωνίας με άλλους υπολογιστές. Στη περίπτωση αυτή μιλούμε για ευφυές ή έξυπνο τερματικό με τερματική εξομοίωση. Ο όρος «τερματικό» δεν έχει πολύ περιεχόμενο.

 

   terminal emulation      εξομοίωση τερματικού

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS