Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ρυθμαπόδοση
throughput, data transfer rate
 
 

Ρυθμαπόδοση είναι το μέτρο των δδμνων που μεταφέρονται από ένα σημείο στο άλλο σε μια χρονική περίοδο, σχεδόν πάντα σε ένα δεύτερο (λεπτό). Η μεταφορά μπορεί να γίνεται μεταξύ δίσκων ή και δικτύων. Οι συνηθισμένες ταχύτητες ρυθμαπόδοσης είναι Χδαδ (ΧιλιοΔυφία Ανά Δεύτερο, Kbps) Μδαδ (ΜεγαΔυφία Ανά Δεύτερο, Mbps) και Γδαδ (ΓιγαΔυφία Ανά Δεύτερο, Gbps).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS