Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
semi-submergible, semi-submarine
ημιβυθιζόμενο, ημιυποβρύχιο
 
 

Το ημιβυθιζόμενο είναι το σκάφος που έχει τη δυνατότητα να ημιβυθιστεί για εκτέλεση εργασίας. Ως τέτοιες είναι οι περισσότερες πετρελαϊκές πλατφόρμες της θάλασσας.
Το ημιυποβρύχιο είναι συνήθως αυτοκινούμενο υδροσκάφος που έχει την δυνατότητα να πλέει λίγο πιο πάνω και λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τα περισσότερα είναι σκάφη αναψυχής ή έρευνας.
Κάποιος κάποτε μας είπε ότι ταξίδεψε με ένα πολεμικό ημιυποβρύχιο το 2ο ΠΠ. (Σσσ, μην το μάθουν ότι το μάθαμε στο Δημαρχείο του Τιμπουκτού).

Καταχώρηση: 29/04/2016 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS