Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δικτυοδομή
topology
 
 

Οι τύποι μιας τοπικής δικτυοδομής είναι:

   ολική

   αστεροειδής

   γραμμική (διαυλοειδής)

   δακτυλιοειδής, και

   δενδροειδής.

Υπάρχουν και περιπτώσεις μικτών δικτυοδομών.

(Ο όρος δικτυοδομή αποδίδει καλύτερα το εννοιολογικό περιεχόμενο της λέξης «topology» 

 Η λέξη «τοπολογία» ας αφεθεί στα μαθηματικά απ’ όπου προέρχεται).

 

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS