Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σήμανση αλλαγών
track changes
 
 

Μια μεγάλη ευκόλυνση. Διορθώνοντας ένα κείμενο, ο επξργστής κειμένου, συγκρατεί όλες τις αλλαγές ακόμα και την ώρα που έγιναν. Αυτό μπορεί να γίνει και με επισημείωση στο ακριβές σημείο της αλλαγής. Οι κακοί συγγραφείς δεν έχουν τώρα καμιά δικαιολογία, ούτε θα πετούν συνεχώς χαρτιά στον κάλαθο. Σήμανση αλλαγών μπορεί να γίνει και σε άλλες εφαρμογές όπως λογιστικά φύλλα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS