Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μορφοτροπέας
(μορφοτρέπω, -πή)
transducer
 
 

Έτσι αποκαλούνται οι μηχανισμοί, συνήθως ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί, που μετατρέπουν μια μορφή ενέργειας σε άλλη. Και είναι ο κόσμος γεμάτος μοφοτροπείς. Το μικρόφωνο μετατρέπει το φωνητικό κύμα σε ηλεκτρισμό, το ηχείο μετατρέπει τον ηλεκτρισμό σε δονήσεις του αέρα και ήχο, η βελόνα του παλιού γραμμοφώνου μορφοτρέπει τις δονήσεις της στις αυλακώσεις του δίσκου σε ηλεκτρισμό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS