Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
transfer, transport
διαβίβαση, μεταβίβαση, μετάθεση, μεταφορά
 
 

Με επικάλυψη βέβαια:
Διαβιβάζω μέσω κάποιου άλλου, μέσω κάποιου... μέσου.
Μεταβιβάζω, παίρνω κάτι ολόκληρο και το δίνω ή το στέλλω σε κάποιον άλλο ή κάπου αλλού.
Μεταθέτω από εδώ ή από κει κάπου αλλού.
Μεταφέρω ότι θέλω ή ότι μπορώ ή ότι χρειάζεται με ενδιάμεση διαδικασία κάπου αλλού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS