Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαμεταδότης
transponder, transmitter responder
 
 

Ο αναμεταδότης παίρνει ένα σήμα και το αναμεταδίδει σε μια καθορισμένη συχνότητα. Ο διαμεταδότης όμως, εκτός απ' αυτή την αναμετάδοση σε προκαθορισμένη συχνότητα, μπορεί να διαμεταδώσει το σήμα και σε άλλες συχνότητες.
Λεπτομέρειες. Πρέπει όμως να ακριβολογούμε. O διαμεταδότης δεν είναι απλός αναμεταδότης. Είναι μια, συνήθως δορυφορική συσκευή, που χρησιμοποιείται στις τηλεπικοινωνίες, στη ναυσιπλοΐα και στον εντοπισμό. Ο διαμεταδότης είναι πολλαπλός αναμεταδότης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS