Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διεγείρω, διεγέρτης, σκανδάλη
trigger
 
 

Σαν γενικός όρος οι διεγέρτες είναι συμβαντικοί μηχανισμοί ενός προγράμματος που διεγείρονται από κάποιο συμβάν για να εκκινήσουν μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Πολλοί ιοί διεγείρονται από ένα συμβάν όπως μια ημερομηνία ή ώρα, ένα συνδυασμό πλήκτρων, μια εκκίνηση προγράμματος ή άνοιγμα φακέλου. Πιο συγκεκριμένα οι διεγέρτες χρησιμοποιούνται σε ΣΔΒΔ (Συστήματα Διαχείρισης Βάσης Δδμνων, DBMS) σε σημαντικά συμβάντα όπως ΣΒΗΣΙΜΟ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για να επιβλέψουν τη διαδικασία αλλαγής χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στη ΒΔ. Οι διεγέρτες δεν λειτουργούν καταίτηση. Τους διαχειρίζεται το ίδιο το Σύστημα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS