Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
turnkey
ολική ανάθεση
 
 

Αντί ένας επιχειρηματίας, μια εταιρεία ή κυβέρνηση, που προγραμματίζει την εκτέλεση ενός έργου,  να τρέχει να βρει αρχιτέκτονες, σχεδιαστές, οικοδόμους, πελεκάνους, ηλεκτρολόγους, προμηθευτές υλικών κ.α. τα αναθέτει όλα σε ένα. Αυτή είναι η ολική ανάθεση. («Με το κλειδί στο χέρι» είναι λίγο μακροσυρτο).
 

Η ολική ανάθεση είναι συνηθισμένη σε έργα μηχανογράφησης λόγω της τεχνογνωσίας που απαιτείται. Αγορά και εγκατάσταση υλισμικού και λογισμικού, προσαρμογή τους στις ανάγκες του εργοδότη, δοκιμή και εγκατάσταση μέχρι την τελική παράδοση ανατίθεται σε ένα εργολήπτη. Διαφορετικά θα μπορούσαν υλισμικό και λογισμικό να είναι ασύμβατα, ή οι υπολογιστές να μένουν σε κιβώτια σ’ αναμονή κάποιου να τους εγκαταστήσει.
Συνήθως η ολική ανάθεση συνοδεύεται και από διορισμό συμβούλου -ων προς εργοδότη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS