Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φροντιστής, φροντιστήριο
tutor, tutorial
 
 

Πρόκειται κυριολεκτικά για φροντιστήριο. Εκτός από τις διαλέξεις, σχολεία και κυρίως πανεπιστήμια οργανώνουν μικρές ομάδες μαθητών, φοιτητών όπου όπου γίνεται λεπτομερής διαδραστική εργασία. Περί αυτού πρόκειται. Μπορεί να είναι και εξωσχολικό εξωπανεπιστημιακό φροντιστήριο. Πρέπει να ακριβολογούμε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS