Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δυφιογέμιση, δυφιογεμίζω
bit stuffing, zero stuffing, padding
 
 

Το ξανάπαμε. Οι υπολογιστές είναι ΒΥΤ, δηλ. Βλάκες Υψηλής Ταχύτητας. Αν μια σειρά δυφίων που αποτελούν μέρος ενός πακέτου δεδομένων είναι όμοιο με τα δυφία μιας εντολής αυτός μπορεί να εκτελέσει την εντολή αντί για παράδειγμα να παρουσιάσει μιαν εικόνα που το σύνολο των δυφίων αποτελούν


Άλλες φορές τα δεδομενοπακέτα πρέπει να έχουν, με βάση το πρωτόκολλο, ένα νενομισμένο μέγεθος σε αριθμό δυφίων και αν έχουν περισσότερα απορρίπτονται. Γι’ αυτούς και άλλους λόγους γίνονται δυφιογεμίσματα, δηλ. εισάγονται ουδέτερα δυφία Ο ή 1, ανάλογα με την περίπτωση, για να σπάσει η σειρά ή να γεμίσει το πλαίσιο. Μην αγχώνεστε, αν είστε απλός χρήστης, για τέτοια θέματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS