Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
user friendly
ευκολόχρηστος, ευχείριστος
 
 

Ένας πολύ γενικός όρος που περιγράφει ότι ένα σύστημα, υλισμικό ή λογισμικό είναι εύκολο στη χρήση σε επίπεδο μαθητείας δηλαδή σε νέους χρήστες. Ο όρος «user friendly» χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ από διαφημιστές που σχεδόν δεν έχει την αρχική του σημασία. Το στοιχείο πάντως του ευκολόχρηστου είναι σημαντικό στο σχεδιασμό και κατασκευή υλισμικού και λογισμικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS