Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ready
έτοιμος
 
 

Είναι το μήνυμα που παρουσιάζεται στην οθόνη οποιασδήποτε μηχανής ή συστήματος που δηλώνει ότι είναι σε κατάσταση να δεχτεί οδηγίες. Δηλαδή ο δρόμος προς κάποιου είδους επεξεργασία και εκτέλεσή δουλειάς είναι ανοικτός και σε αναμονή

Καταχώρηση: 11/11/2009 16:20
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS