Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εγχείρημα, εγχειρηματικό κεφάλαιο
venture, venture capital
 
 

Ο ορός «venture» τρέχει παράλληλα με το «business» με μια σημαντική διαφορά. Ο όρος venture εμπεριέχει σε μεγαλύτερο βαθμό το στοιχείο της επικινδυνότητας. Γι αυτό και ο όρος venture capital είναι εγχειρηματικό κεφάλαιο. Κάτι που είναι γνωστό στους οικονομολόγους είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του επιχειρηματικού κεφαλαίου και του εγχειρηματικού κεφαλαίου. Το ίδιο και στην περίπτωση του joint venture, κοινοπραξία. Η ανάπτυξη του ΣΔ ήταν κοινοπραξία της Σόνυ και Φίλιπς. Άλλο το business άλλο το venture άλλο η επιχείρηση άλλο το εγχείρημα. Είπαμε να ακριβολογούμε.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία