Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
VESA, Video Electronics Standards Association
ΣΗΟΠ, Σύνδεσμος Ηλεκτρονικών Οπτικών Προτύπων
 
 

Ακόμα ένα αρκτικόλεξο για απομυθοποίηση. Ο VESA είναι ένας σύνδεσμος κατασκευαστών που τυποποιεί υλισμικά στοιχεία ώστε αυτά να είναι συμβατά και ψηλής ποιότητας. Μεταξύ των προτύπων που έχει καθιερώσει είναι διάφοροι δίαυλοι που υποσκελίζουν την ΚΜΕ, οπτικές προδιαγραφές για οθόνες, οπτικοακουστικά καλώδια κ.α. Στόχος τους, λέγεται, είναι η διαλειτουργικότητα. Το ότι συνδέεται με την IBM είναι εντελώς τυχαίο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS