Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
video standards, display modes
Οπτικές Προδιαγραφές, προδιαγραφές οθόνης
 
 

Είναι οι προδιαγραφές που καθορίζουν το επίπεδο ανάλυσης και τα χρώματα μιας οπτικής επιφάνειας, συνήθως της οθόνης του υπολογιστή. Οι οπτικές προδιαγραφές αφορούν ταυτόχρονα την οθόνη και τις δυνατότητες του προσαρμογέα γραφικών (κάρτα γραφικών).


Η κάρτα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στέλλει στο μηνύτωρα το σήμα μέσα στα πλαίσια μιας προδιαγραφής και ο μυνήτωρας να μπορεί να παρουσιάσει το σήμα. Βέβαια σημαντική στην περίπτωση των δυνατοτήτων της οθόνης σε χρώματα και γραφικά είναι και η ποσότητα της οπτικής μνήμης του υπολογιστή.


Πολλοί θα θυμούνται κείνα τα VGA, SVGA, XGA κ.α. Αυτά είναι επίπεδα προδιαγραφών.
Γι’ αυτά μιλούμε στις Προδιαγραφές Οθόνης στα Τεχνικά Θέματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS