Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
FSRO, Floating Production, Storage and Offloading
ΜΕΠΑΕ, μεπαε, Μονάδα Ενάλιας Παραγωγής Αποθήκευσης Εκφόρτωσης
 
 

Στην αρχή ήσαν ενάλιες πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων και εκφόρτωσης σε πλοία. Τώρα μπορεί όλα, και η επεξεργασία, να γίνονται από ειδικά εξοπλισμένα πλοία. ΜΕΠΑΕ.

Καταχώρηση: 08/04/2017 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS