Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
voicebox
φωνοθυρίδα, φωνοκιβώτιο
 
 

Δεν πρόκειται για τηλεφωνητή, ούτε για αυτόματο τηλεφωνητή. Αυτές τις δυο λέξεις τις θέλουμε γι’ αλλού. Πρόκειται ουσιαστικά για μνήμη όπου καταχωρούνται στις εγκαταστάσεις της τηλεφωνικής εταιρείας τα φωνομηνύματα και απ’ όπου τα παραλαμβάνουμε. Λειτουργικά πρόκειται για φωνοθυρίδα.


   voicemail    φωνομήνυμα, φωνοηλ-τα
   voicenet      φωνοδίκτυο

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS