Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
RWU, remote wake-up, Wake-on-LAN
τηλεκκίνηση, τηλεαφύπνιση
 
 

Ότι λέει η λέξη. Ενσύρματα ή ασύρματα ξεκινώ κάτι από μακριά, τηλεκκινώ, τηλεξεκινώ. Φτάνει βέβαια ο τηλεκκινητήρας να είναι ανοικτός, νάχει ρεύμα με φωτοδείχτη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS