Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ιστοδημοσιεύω, ιστοδημοσίευση, ιστοεκδότης, ηλ-έκδοση
web-publish, publishιng, web-publication, web publisher
 
 

Ότι διαβαστεί,  ότι ακουστεί και ότι παρουσιαστεί στο διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί δημοσίευση. Ας κάνουμε όμως μια διαφοροποίηση. Να θεωρήσουμε κάθε σχόλιο, άποψη, παρουσίαση στα κοινωνικά δίκτυα, διαφήμιση, ως ανάρτηση (αναρτώ) και να αφήσουμε τη δημοσίευση στο επίπεδο της μελέτης, συγγράμματος, βιβλίου ή και κάπιου σχετικά μεγάλου όγκου συνδεδομένων. Είναι θέμα όγκου, χρήσης και κατεύθυνσης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS