Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
file management system, file system, filesystem,
σύστημα διαχείρισης φακέλων, σύστημα φακέλων
 
 

Είναι βασικό στοιχείο οργάνωσης των δδμνων που γίνεται από το λειτουργικό σύστημα ή μιαν εφαρμογή. Πρωτ’ απ' όλα υπάρχουν οι φάκελλοι λειτουργίας του ίδιου του προγράμματος. Αυτούς μην τους αγγίζετε γιατί θα δημιουργήσετε προβλήματα στο ίδιο το πρόγραμμα Είναι τόσο πολύπλοκα διασυνδεδεμένοι αυτοί οι φάκελοι που είναι αδύνατο μια οποιαδήποτε επέμβαση να μην δημιουργήσει πρόβλημα.
Σημαντικό είναι να οργανώσετε ιεραρχικά τους φακέλους της δικής σας δουλειάς για να είναι πιο αποτελεσματικός στην διαχείρισή τους ο υπολογιστής πολύ περισσότερο όμως για να είσαστε πιο αποτελεσματικοί εσείς.
Λοιπόν:
   Αρχείο
   Υποαρχείο
   Φάκελος
   Υποφάκελος
   Έγγραφο
   Υποέγγραφο

(βλ. Κατάλογος)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία