Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
webzine, netzine, zine, e-zine, newsletter
ιστοπεριοδικό, δικτυοπεριοδικό, ηλ-νέα
 
 

Ηλ-Περιοδικό που κυκλοφορεί στο δδκτυο. Παρουσιάζονται δυο ειδών. Αυτά που είναι κανονικά περιοδικά με ποικίλη ή εξειδικευμένη ύλη και αυτά που είναι τα ηλ-δελτίο (newsletter) μιας εταιρείας ή ιστοταξίου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS