Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αναδίπλωση, αναδιπλωτής, αναδιπλώνω
λέξεις
word wrap
 
 

Αναδίπλωση λέξεων είναι η λειτουργία της γραφής σε μια γραμμή όσων λέξεων χωρεί η γραμμή. Αυτόματα, όταν μια λέξη δεν χωρεί, αναδιπλώνεται, γράφεται στην επόμενη γραμμή. Σε περίπτωση αριστερής στοίχισης κειμένου αυτό γίνεται εύκολα. Σε περίπτωση όμως πλήρους στοίχισης (αριστερά και δεξιά) τότε ο επεξεργαστής κειμένου επεμβαίνει και αραιώνει λίγο τα διαστήματα για να γίνει πλήρης στοίχιση.
 

Συχνά, σε πλήρη στοίχιση, τα γράμματα είναι πολύ αραιά για άνετη ανάγνωση. Σε τέτοια περίπτωση ο συλλαβιστής προσφέρει καλύτερη πλήρωση των γραμμών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS