Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΜΕΠΑ, μιας εγγραφής πολλών αναγνώσεων
μόνιμης εγγραφής
WORM, write once read many
 
 

Αυτός είναι ο ΣΔ ΜΑΜ (CD ROM) των οπτικών δίσκων. Δηλαδή η μόνιμη μη απαλείψιμη εγγραφή πάνω στον δίσκο. Δεν υπάρχουν όμως προδιαγραφές, όπως στην περίπτωση του ΣΔ ΜΑΜ, έτσι οι εγγραφές μπορούν να αναγνωσθούν μόνο από το σύστημα που τις έκανε.

 

*Πεπαλαιωμένος αφάνταστα προσωρινός όρος. Ξεχάστε τον. Θα τον αντικαταστήσουμε..

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS