Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
zoom, zoom in, zoom out
autozoom
επεστιάζω, επεστίαση, εξεστιάζω, εξεστίαση
αυτεπεστίαση
 
 

Δύσκολη η μετάφραση ηχοποίητων λέξεων όπως το ζουμ. Αλλά χρειαζόμαστε και ρήμα.
Είναι λοιπόν αυτό που κάνει, επεστιάζει. Και για έξω εξεστιάζει. Έτσι για ν’ αποφύγουμε το ζουμάρω.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS