Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εντολοδεκτικό, εντολοδεκτική διεπαφή
command driven, command driven interface
 
 

Οι Εντολοδεκτικές Διεπαφές αφορούν ΛΣ και προγράμματα που δέχονται εντολές από τον χρήστη μέσω του δρομέα, συνήθως μέσα από μια κενή οθόνη και τον δρομέα να αναβοσβήνει. Το άλλο είδος εντολοδότησης είναι μέσω Γραφικών Διεπαφών και μενού, (menu driven, επιλεκτική διεπαφή).
Οι Εντολοδεκτικές Διεπαφές είναι πιο ευέλικτες και ανταποκριτικές από τις Γραφικές αλλά απαιτούν γνώσεις από τον χρήστη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS