Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
POP, Point of Presence
ΣηΠ, Σημείο Παρουσίας
 
 

Σημεία Παρουσίας έχουν οι Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (ΠΥΔ). Είναι ο φυσικός χώρος όπου γίνονται οι συνδέσεις είτε αυτές είναι τηλεπικοινωνιακές γραμμές είτε είναι μια συστάδα διακομιστών, δρομολογητών και άλλων μεταγωγέων. (Η λέξη «παρουσία» χρησιμοποιείται λόγω του ότι εκεί μπορεί να ανιχνευτή η ηλεκρονική παρουσία σχεδόν οποιουδήποτε).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS