Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
timed–release, time-release
χρονελεγχόμενος, χρονοαφετήρας, χρονοάφεση
 
 

H χρονοάφεση αναφέρεται συνήθως σε φάρμακα τα οποία στοχευμένα παίρνουν χρόνο για να διαλυθούν και να δράσουν. Χρονελεγχόμενη δόση. Ο όρος παίρνει και άλλες ευρύτερες χρήσεις για περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη ελέγχου του χρόνου δράσης οποιασδήποτε ενέργειας.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS