Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
mail reflector
πολυταχυδρόμος
 
 

Σε μια εταιρεία ή και ένα δίκτυο, ο κάθε χρήστης έχει, συνήθως, το δικό του φάκελο πολυδιανομής εγκυκλίων, φυλλαδίων και γενικών επιστολών. Αντί να γίνεται αυτό δημιουργείται ένας τέτοιος φάκελος σε ένα κεντρικό σημείο, στον διακομιστή για παράδειγμα, και αναλαμβάνει τη δουλειά ο πολυταχυδρόμος. Ο κάθε χρήστης στέλλει στον πολυταχυδρόμο τι θέλει να διανέμει και ανάλογα με τις οδηγίες, αυτός το αποστέλλει. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να κρατείς εσύ διευθύνσεις και ονόματα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS