Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Οαδ, Οκτάδες ανά Δεύτερο
Bps, Bytes per second
 
 

Πρόκειται για την ταχύτητα μεταφοράς δδμνων σε ένα δευτερόλεπτο, τη «ρυθμαπόδοση» ενός συστήματος ή μιας δικτυακής σύνδεσης.

Εδώ να ξεκαθαρίσουμε μια σύγχυση. Η ρυθμαπόδοση μετριέται συνήθως σε δαδ, δυφία ανά δεύτερο. Συχνά παρουσιάζεται και σε Οαδ, Οκτάδες ανά δεύτερο. Το πιο σωστό είναι δαδ. Οι Οκτάδες ας μείνουν ως μονάδες μέτρησης χωρητικότητας δίσκων ή όγκου δδμνων.

Και κάτι άλλο. Η ρυθμαπόδοση μετριέται σε Μδαδ, Μεγαδυφία ανά δεύτερο ή και Γδαδ, Γιγαδιφία ανά δεύτερο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS