Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
on board, integrated, integrate
ενσωματωμένο, ενσωματώνω, ενσωμάτωση
 
 

Πολλά χωριστά λειτουργικά κυκλώματα ενσωματώνονται σε ένα. Αυτό γίνεται συνεχώς. Οι πολλές κάρτες λειτουργίας περιφερειακών, (δίσκων, εκτυπωτών, σαρωτών, οπτικών επιφανειών, κ.λ.π.) είναι τώρα ενσωματωμένες σε ένα κύκλωμα ή ακόμα και σε ένα και μόνο κύκλωμα, τη μητρική κάρτα. Αυτή είναι και η βασική έννοια του ολοκληρωμένου κυκλώματος δηλ. του πλακιδίου, ηλ-πλακιδίου. (integrated circuit, chip).

Υπάρχουν πολλά επίπεδα ενσωμάτωσης, μικρή, μεσαία, μεγάλη, πολύ μεγάλη. Ξεκινούμε από μερικά στοιχεία και καταλήγουμε στα εκατομμύρια.

Καταχώρηση: 01/01/1900 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS