Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
CLV, Constant Linear Velocity
ΣΓρΤ, σιγαροταυ, Σταθερή ΓΡαμμική Ταχύτητα
 
 

Η σταθερή γραμμική ταχύτητα ενός δίσκου είναι η ταχύτητα με την οποία καλύπτει μια τροχιά αν αυτή αντί κυκλική ήταν απλωμένη σε μια ευθεία γραμμή. Ένας ΣΔ είναι γραμμένος σε σπειροειδείς τροχιές που ξεκινούν από μέσα προς τα έξω. Αν η ταχύτητα ανάγνωσης είναι σταθερή τότε σε μια περιστροφή καλύπτεται μικρότερη –γραμμικά- επιφάνεια στις εσωτερικές τροχιές και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Για να υπάρξει ισοροή δδμνων, που πάντα είναι ένα ζητούμενο, εφαρμόζεται η τεχνική της Σταθερής Γραμμικής Ταχύτητας. Στις περικεντρικές τροχιές ο κινητήρας κινείται πιο γρήγορα ενώ στις περιφερειακές πιο αργά. Μ’ αυτή την αυξομειούμενη ταχύτητα, ανάλογα με το πού βρίσκεται η τροχιά, επιτυγχάνεται η ανάγνωση, γραμμικά, ίσων αποστάσεων ανά δεδομένο χρόνο. Σχετικά βλ. ΣΓνΤ. (Ακόμα και η ιδέα της ΣΓρΤ απέκτησε αμερικάνικα επιδικαιώματα το 1886. Οικογένεια Μπελ βλέπεις).

Καταχώρηση: 19/10/2008 13:05
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS