Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
BP, Before Present
ΠΠ, ΠΠΧ, πιπιχί, Προ Παρόντος, Προ Παρόντος Χρόνου
 
 

Πολλοί επιστήμονες, πυρηνικοί, γεωλόγοι, μετεωρολόγοι βρήκαν καλή δικαιολογία ν’ αρχίσουν να μετρούν τα χρόνια από το 1950 μ.Χ. Ήταν τότε που μπόρεσαν να κάνουν σχετικά ακριβείς μετρήσεις για το παρελθόν με ραδιοϊσότοπα του άνθρακα. Έτσι έχουμε το ΠΠΧ, Προ Παρόντος Χρόνου, δηλ. πριν το 1950.

Οι καλόγηροι του γειτονικού μοναστηριού διαφώνησαν. Αφαίρεσαν 12 μέρες για να συνεχίσουν να είναι παλαιοημερολογίτες Προ Παρόντος.

Καταχώρηση: 12/11/2008 12:26
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS