Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
restore, system restore, restore point
παλινόρθωση, παλινόρθωση συστήματος, σημείο παλινόρθωσης
 
 

Ένα λειτουργικό στοιχείο που εισάχθηκε από το Windows XP και εμπλουτίστηκε στο Vista. Το ίδιο το ΛΣ ή με επιλογή του χρήστη, καταγράφει σημεία παλινόρθωσης (επαναφοράς) σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να παλινορθώσει το όλο σύστημα σε μια προηγούμενη λειτουργική κατάσταση. Η παλινόρθωση αφορά μόνο λειτουργικά στοιχεία, όχι προσωπικούς φακέλους. Τι κάνει το ΛΣ σε ένα σημείο παλινόρθωσης είναι να φτιάξει σκιώδεις (μη λειτουργικούς) φακέλους του όλου συστήματος και να τους επαναφέρει με αίτηση του χρήστη. Καλό είναι να ζητάτε από το σύστημα σημεία παλινόρθωσης ύστερα από αλλαγές και ενημερώσεις προγραμμάτων και εφαρμογών. Κάποτε προσφέρεται, με επιλογή, η δεινότητα παλινόρθωσης προσωπικών αρχείων και φακέλων.

Καταχώρηση: 04/03/2009 21:28
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS