Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ενεργοποιώ, ενεργοποιημένος, ενεργοποίηση, ενεργοποιητής
ενεργός
activate, activated, activation, activator, actuate, actuator
 
 

Είναι ο μηχανισμός, το σύστημα, υλισμικό ή λογισμικό, που ενεργοποιεί οτιδήποτε βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση.

Συνήθως η ενεργοποίηση χρησιμοποιείται για προστασία επιδικαιωμάτων λογισμικού. Συχνά, αν κατεβαστεί ή αγοραστεί το λογισμικό, έχει κωδικό ενεργοποίησης ο οποίος πρέπει να εξασφαλιστεί από τον ιδιοκτήτη με πληρωμή ή εγγραφή. Το λογισμικό ενεργοποιείται με την καταχώρηση του κωδικού.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS