Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
αποτύπωση οθόνης
screen capture, screen shot, screenshot
 
 

Η μεταφορά σε φάκελο του περιεχομένου και της μορφής μιας οθόνης. Πρόκειται για μια διευκόλυνση σε περίπτωση που είτε θέλετε να φυλάξετε είτε να επεξεργαστείτε αυτό το περιεχόμενο. Προσέξτε την αποτύπωση ιστοσελίδων. Πολλές φορές δεν αντιγράφονται ακριβώς ως έχουν και συχνά αποτυπώνονται ως σαλάτες.

 

Καταχώρηση: 05/05/2009 14:12
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS