Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
τυπολόγιο
style sheet
 
 

Πρόκειται για ένα είδος σχεδιότυπου που εφαρμόζεται σε επιστολές και σελίδες κειμένων,  υπερκειμένων και ιστοσελίδων. Σε περιπτώσεις επιστολών μπορεί να τυποποιήσει κάποιος τις απαντήσεις του ως «προσωπικές» «επαγγελματικές» «εμπορικές» «ερωτικές» και αναλόγως να τραβήξει το αντίστοιχο σχεδιότυπο. Μπορεί να προϋπάρχουν πολλά στοιχεία όπως λογότυπο, διεύθυνση, χαιρετισμοί, χρώμα και στον κατάλληλο χώρο να γραφτεί το κείμενο. Ακόμα και κείμενα μπορεί να συμπεριληφθούν στα τυπολόγια που μπορεί να σταλούν με ελάχιστες τροποποιήσεις.
Τα τυπολόγια είναι πολύ βοηθητικά στις επιτραπέζιες εκδόσεις, στην κατασκευή ιστοταξίων και διαμόρφωση ιστοσελίδων.

Καταχώρηση: 02/06/2009 10:53
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS