Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
co-payment, copayment, copay
συν-πληρωμή, συν-πληρώνω
 
 

Η πληρωμή από περισσότερους του ενός για ένα αγαθό ή υπηρεσία. Δηλαδή μπορεί να πληρώνουν η εταιρεία, η κυβέρνηση και ο χρήστης. Συνηθισμένη πρακτική από κυβερνήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες για μείωση του κόστους αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται ή για να αποφύγουν αλόγιστη χρήση. Μετακυλούν δηλαδή μέρος του κόστους στον χρήστη.


Η πιο συχνή εφαρμογή της συμπληρωμής είναι στις φαρμακευτικές και ιατρικές υπηρεσίες. Η πληρωμή από τον χρήστη γίνεται στη βάση καθορισμένου ποσού ή ποσοστού πάνω στο κόστος.Θέλουμε και ρήμα. Για να αποφύγουμε το «συμπληρώνω» που σημαίνει συμπληρώνω γράφουμε και προφέρουμε …«συν-πληρώνω». Αυτές τις μορφές γραφής, στη γλώσσα μας, τις είχαμε, τις χάσαμε, τις χρειαζόμαστε, ας τις επαναφέρουμε.

Καταχώρηση: 21/07/2009 10:27
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS