Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
γέφυρα, γεφυρωτής, γεφύρωση, γεφυρώνω
bridge, bridging
 
 

Τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούν γέφυρες για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Γέφυρες χρησιμοποιούνται και για γεφύρωση δυο τμημάτων ενός τοπικού δικτύου. Πρόκειται για συσκευές που όχι απλώς συνδέουν τα δίκτυα αλλά φροντίζουν την κυκλοφορία ψυφιοπακέτων και μηνυμάτων, συγκρατούν διευθύνσεις κομβοταξίων και διευκολύνουν γενικά την κυκλοφορία σε ένα ή περισσότερα δίκτυα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία