Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΛΜ, καλιμι, Κατασκευή Λειτουργία Μεταβίβαση
BOT, Build Operate Transfer
 
 

Το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Πάνω απ’ όλα το κράτος δεν είναι καλός, ανταγωνιστικός και παραγωγικός επιχειρηματίας. Γι’ αυτό αν θέλει να κάνει κάτι, να κτίσει και να λειτουργήσει ένα αεροδρόμιο, για παράδειγμα, ή να κατασκευάσει μια μαρίνα μπορεί άνετα να αναθέσει το έργο σε μιαν εταιρεία που θα Κατασκευάσει, θα Λειτουργήσει για μια χρονική περίοδο και στο τέλος θα Μεταβιβάσει στο κράτος την όλη υποδομή και επιχείρηση. Μέθοδος καλιμι.

Καταχώρηση: 09/11/2009 10:59
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS