Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δισυ, δισημειακή σύνδεση
ptp, p2p,, point to point
 
 

Είναι η σύνδεση δυο σημείων έστω αυτή δυο υπολογιστών, τηλεφώνων κ.λπ. Συνήθως γίνεται με αποκλειστική γραμμή ενσύρματη ή ασύρματη. Γίνεται και με χρονικό αποκλεισμό άλλων συνδέσεων.

 

 

 

Καταχώρηση: 08/01/2010 20:35
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS