Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
PRM, Persons with Reduced Mobility
ΑΜΚ, αμικα, Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας
 
 

Οι εποχές απαιτούν να αλλάξουμε ορολογία απέναντι στους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες. Πέρασαν οι εποχές που μιλούσαμε για ανάπηρους ή γέρους ή ασκήσιμους -ας μας επιτραπεί η χρήση εδώ μερικών όρων που ήδη χάνονται.-
Τώρα μιλούμε για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση των μεταφορικών μέσων, των σταθμών, των αεροδρομίων εμφανίζεται ο όρος «Άτομα Μειωμένης Κινητικότητας» ΑΜΚ. Θα το δούμε σε επιγραφές σε κανένα ελληνικό αεροδρόμιο; Με τις αντίστοιχες υπηρεσίες βεβαίως.

Καταχώρηση: 31/05/2010 23:48
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS