Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
fiscal
δημοσιονομικό
 
 

Δημοσιονομικό, δηλ. το σχετιζόμενο με κρατικά έσοδα και έξοδα είναι η ακριβής μετάφραση του «fiscal». Βέβαια στο γενικευμένο επίπεδο μιλούμε για οικονομικό έτος εννοώντας και δημοσιονομικό έτος (fiscal year).

Καταχώρηση: 10/02/2010 17:48
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS