Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
δημοσιονομικό
fiscal
 
 

Δημοσιονομικό, δηλ. το σχετιζόμενο με κρατικά έσοδα και έξοδα είναι η ακριβής μετάφραση του «fiscal». Βέβαια στο γενικευμένο επίπεδο μιλούμε για οικονομικό έτος εννοώντας και δημοσιονομικό έτος (fiscal year).

Καταχώρηση: 10/02/2010 17:48
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία