Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!
test

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
παράγωγο, παράγωγα
derivative, derivatives
 
 

Με τη χρηματιστηριακή του έννοια. Είναι η εμπορεία στο χρηματιστήριο ή με απευθείας συμφωνία μεταξύ χρηματοδοτών και κατόχων παράγωγων προϊόντων να χρηματοδοτήσουν τον κάτοχο με δέσμευση μελλοντικό εισόδημα (παράγωγο) ενός εισοδηματικού πόρου. Έτσι, ένα κράτος έναντι δανείου προς αυτό μπορεί να δεσμεύσει εισόδημα από διόδια, ή από αεροδρόμια ή μιας δημόσιας εταιρείας. Καλή πρακτική. Βέβαια, όταν ένας κάνει δάνειο με παράγωγη διευθέτηση ή και απλώς έναντι φερεγγυότητας, σημαντικό είναι «τι κάνει αυτό το δάνειο». Αν το κατασπαταλήσει πάει για πτώχευση.
 

Αυτό έπαθε η Ελλάς το 2010. «Ύστερα από μια δεκαπενταετία σπατάλης και κόντρα σπατάλης με δέσμευση παραγώγων, που δεν λογαριάζονται ως δάνεια για να τύχουν ελέγχου, «δυστυχώς επτώχευσεν».

Καταχώρηση: 15/02/2010 13:12
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS