Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
public domain
κοινό κτήμα, χωρίς επιδικαιώματα, κοινοκτημοσύνη
 
 

1.  Αναφέρεται σε κείμενο, κώδικα, φωτογραφία, σχέδιο ή εφεύρεση που είναι ελεύθερη από πνευματικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες και οποιαδήποτε απαγόρευση ως προς τη χρήση της, τροποποίηση της και διάθεσή της με οποιοδήποτε τρόπο.

 

2.  Συχνά ο όρος «pulic domain» σημαίνει απλώς δημόσιος τομέας.

Καταχώρηση: 24/02/2010 23:10
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS