Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
field work, field research
εξωτερική εργασία, εξωτερική έρευνα
 
 

Εργασία/έρευνα που γίνεται από κάποιο μελετητηή/ειδικό εκτός γραφείου, εκτός βιβλιοθήκης, εκτός λέσχης, εκτός καφετέριας. Δηλ. στο χωράφι, στο δάσος, στον αρχαιολογικό χώρο, στο δρόμο, στη θάλασα, στο βουνό.
 

Καταχώρηση: 02/03/2010 23:35
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία